AH's cerita

AmorHome, nama berasal dari Eropah.

"Amor"bererti cinta, mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan penjagaan dan kasih sayang,

"Rumah"Keluarga, mewujudkan gaya hidup yang paling selesa

persekitaran keluarga yang lebih banyak.

KUALITI HIDUP, KUALITI PILIHAN.

Pada tahun 2017, Jabatan pasaran luar negara Amorhome

ditubuhkan, memberi tumpuan membekalkan produk kami di seluruh dunia.


500830260.jpgAH mempunyai budaya kekeluargaan, sama seperti kami logo, kesyukuran dan dalam altruisme adalah kerukunan pasukan kami.

Di bawah ini budaya, dan kami mengharapkan kerjasama menang-menang yang telah membantu lebih ramai orang menikmati kehidupan rumah mereka

dengan mempunyai tidur yang baik atau berkongsi lebih banyak kegembiraan dan kesedihan dengan keluarga mereka,

yang juga merupakan mengapa kami memulakan perniagaan kami.

AH syarikat bukan sahajakonsep ini diperluaskan ke berurusan dengan rakan kongsi cooperate dan hubungan sosial,

tetapi jugamenubuhkan satu sistem pengagihan yang unik yang berkaitan dengan manfaat pekerja dalam syarikat kami,

menggalakkan hidup sihat dan mengambil lebih banyak tanggungjawab sebagai sebahagian penting daripada budaya enterprise,

dan berkongsi kehidupan mereka dengan keluarga AH.

Kami akan senang untuk memberikan tenaga positif AH kepada semua orang.